Talent-Management
Talentudvikling vedrører hele organisationen

Der er brug for alle kræfter og ressourcer i dag. Der er i moderne organisationer ingen "fripladser", alle medarbejdere skal være gode performere, derfor er der brug for en målbevidst talent udvikling på alle niveauer.

For at tiltrække og fastholde de bedste er der brug for en intensiv talent. udvikling og pleje, hvis dette ikke sker er organisationen på vej ud af en farlig vej fordi:

Situationen i dag
Der er færre unge – derfor er der kamp om at få de bedste
For ”den nye medarbejder” er livet for kort til "dårlig ledelse"
Medarbejdere forlader ikke virksomheder men primært dårlige ledere
Moderne medarbejdere er ikke illoyale, men de stiller krav til virksomheder og deres ledere, så skal de nok være loyale
Hvis virksomhederne vil sikre sig de bedste medarbejdere kræver det dygtige ledere, der kan udvikle talenterSom leder skal du kunne
Udvælge de rigtige medarbejdere
Vælge det rette match talent og styrker til jobbet afstemme forventninger med medarbejderen
aftale hvorledes medarbejderen vil ledes
motivere medarbejderen
udvikle medarbejderen ved hjælp af konstant dialogFra talent til styrke
Lederen fokuserer primært på medarbejderens styrker
Lederen kan beskrive den enkelte medarbejders unikke talenter, drive, tankemetode, evne til at skabe relation m.m.
Hvis fokus på svagheder – går forholdet til medarbejderen i stykker
Hvis fokus på styrkerne – holder detVi har de ressourcer der skal til
Mennesker kan ikke ændres særligt meget, de har deres egen natur, så lad være med at prøve at putte noget ind som aldrig har været der, få det ud, som er inde i mennesket, det er svært nok!De bedste ledere
Er bevidste om egne talenter og styrker, og hvordan de anvendes
Fokuserer på medarbejdernes talenter og styrker
Fokuserer på fremtiden, mål og udbytte
Holder mange status møder med fokus på kommende resultater
Hjælper medarbejderen med at sætte udviklingsmål
Handler hurtigt