Coach Uddannelse

Lær ”Styrkebaseret coaching” - skab den verden du gerne vil være en del af.

Målgrupper for uddannelsen

 • Ledere på alle niveauer, der ønsker at opnå endnu bedre resultater
 • Specialister, konsulenter og medarbejdere der ønsker at opnå resultater i tæt samarbejde med andre

Du tror på

 • At mennesker har et større potentiale end vi ofte selv tror
 • At vi lykkes bedst når vi selv finder ”vejen”
 • At vi lærer på forskellige måder
 • At frygten for at mislykkes kan være en langt stærkere kraft i mennesker end ønsket om at lykkes (ubevidst)

MODUL 1: Mål, fokus og resultater

Du bliver introduceret til begrebet coaching, og hvordan du kan anvende coaching som ledelsesmetode i din hverdag. Der sættes fokus på dig i rollen som coach: Hvad kræver det af dig, og hvad skal der til for, at du når dine mål? Det primære fokus på uddan­nelsen er træning, og du vil allerede på det modul 1 blive præsenteret for øvelser og metoder, som du straks kan gå hjem og anvende, og som vil være fundamentet i uddannelsen.

 • Forventninger og ønsker til læring
 • Din rolle i uddannelsen
 • Personlige udviklingsmål
 • Pædagogik og metoder i uddannelsen
 • Hvad er coaching?
 • Coach relationen – kontrakten før samtalen
 • Relation – nærvær – tillid – rapport – feedback
 • De 5 faser ved start, der sikrer, at I kommer rigtigt igang
 • Effekten af den coachende stil
 • Styrkebaseret Coaching™ – den hurtigste vej til resultater
 • Fra ord til handling
 • Coaching og ledelse på afstand
 • 11 kernekompetencer for en professionel coach

MODUL 2: Coaching og ledelse

Coaching er en ledelsesdisciplin, der først og frem­mest handler om at hjælpe dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til at hjælpe sig selv. Der stilles i stigende grad krav til lederen om at kunne coache og give retning og mål for medarbejderens arbejde uden dog at vise dem vejen. Det er gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med andre, at de bedste resultater skabes. På modul 2 sættes der fokus på, hvordan og hvornår coaching kan anvendes som ledelsesdisciplin i organisationen. Du lærer om styr­kebaseret coaching, hvilke muligheder, det giver dig, hvad der gør dig til en god leder, og hvordan du opnår de bedste forudsætninger for at udvikle dine medarbejdere til High Performance.

 • Feedback på din coach træning – opsamling af læring
 • Hvornår er coaching metoden, og hvornår er coaching ikke metoden?
 • Medarbejderens udviklingsplan
 • Hvordan får du aftaler til at holde?
 • Problemorienteret eller målorienteret – hvordan arbejder du?
 • Fundamentet for at lykkes
 • Involvering som udviklingsværktøj
 • Ansvarliggørelse af den enkelte
 • Hvad skal der til, for at du tør slippe ansvaret?
 • Hvordan opbygger du tillid i coaching samtalen?
 • Forskellige coach stile

MODUL 3: Coachen som talentudvikler

Du bliver præsenteret for den nyeste viden om, hvad der skal til for at få mennesker til at lykkes. For at blive en dygtig coach skal du være i stand til at opti­mere og frigøre dine egne ressourcer. Forståelsen for og evnen til dette er forudsætningen for, at du kan hjælpe andre med at identificere og udvikle deres potentiale og ikke mindst styrke troen på egne muligheder. På modul 3 ser vi nærmere på din rolle som talentudvikler, hvad det kræver af dig, og hvordan du kan sætte gang i arbejdsprocessen.

 • Feedback på din coach træning
 • Coaching af forskellige profiltyper og metaprogrammer
 • Hvad er talenter, og hvad er kompetencer?
 • Læringsniveauer – hvilket læringsniveau skal du sigte efter?
 • Hvad gør de bedste talentudviklere anderledes?
 • Udvikling af talenter og styrker
 • Forskellige coaching metoder
 • Hvordan stiller du udfordrende spørgsmål?
 • Resultater via klare mål i samarbejde med andre
 • Fra talent til top performer – hvad skal der til?

MODUL 4: Coaching af teams og grupper

Hvad enten det drejer sig om medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere, handler coaching af teams og grupper om, hvordan du som coach kan hjælpe mennesker til at tage størst muligt initiativ og ansvar. Coachens fornemste rolle er at skabe rum for læring og samtidig motivere og fungere som støtte i forhold til de udfordringer, som gruppen møder. På modul 4 får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan involvere og hjælpe teamet med at finde de fælles mål og dermed skabe resultater i samarbejde med andre. Dit primære fokus vil være at sikre, at teamet får succes.

 • Nå dine mål i møder –The Circle of Success™
 • Gruppeprocesser, der skaber involvering og motivation
 • Det gode team møde – hvordan skaber du energi og involvering?
 • Spilleregler – gruppeværdier og roller
 • Din evne til at skabe win/win
 • Udfordrende samarbejdspartnere
 • Forskellige lærings- og udviklingsstile
 • Lokalisering af fælles mål i gruppen
 • Ni faktorer der skaber en vindende kultur

MODUL 5: Implementering og forandringer

Der stilles i stigende grad krav til lederen om at kunne vise bedre resultater, tiltrække og fastholde med­arbejdere, fungere som sparringspartner og samarbej­de med forskellige personer. Den coachende tilgang kan være løsningen på mange af de udfordringer, du sidder med i din hverdag. På modul 5 får du indsigt i, hvordan du implementerer coaching som en del af din ledelsestænkning. Du vil blive bedre til at hånd­tere modstand mod forandringer og få effektive meto­der, der vil hjælpe dig til succes sammen med teamet.

 • Måling på resultater og opfølgning
 • Coaching og forandringer
 • Hvor kommer du i vejen for dig selv, og hvor lader du andre komme i vejen for dig?
 • Overvindelse af barrierer –The Heros Journey
 • Din identitet som coach – identitets matrixen
 • Dine personlige værdier og overbevisninger
 • Konkrete metoder til at løse vanskelige situationer og modstand

MODUL 6: Fremtidige strategier for din udvikling som coach

Hvordan sikrer du, at du fortsat udvikler dig som coach, når uddannelsesforløbet er afsluttet? På modul 6 sættes fokus på, hvordan du som coach løbende udvikler dig, og hvilke metoder du kan arbejde videre med på din arbejdsplads og med din mentor for at nå dine mål. Du præsenterer dit færdige projekt, hvor du dokumenterer den effekt og nytteværdi, coaching allerede har skabt for din organisation, dine samarbejds­partnere og for dig selv. Du udarbejder personlige udviklingsmål for din videre udvikling som coach.

 • Metoder til udvikling – modelling
 • Strategier for genier – successkabende faktorer
 • Opsamling på modul 1-5
 • Projektopgavepræsentation og feedback
 • Hvordan kommer du videre herfra?
 • Hvordan kan coaching skabe værdi for dig i fremover?
 • Hvordan kan du fortsætte træningen i fremtiden?
 • Valg af personlige fokusområder
 • Information om den endelige certificering