Udviklingsforløb i " Styrkebaseret Ledelse"

Moderne ledelsesværktøjer og metoder spiller en stor rolle i den moderne leders vej til succes. Vigtigst er dog de personlige talenter og kompetencer lederen allerede indeholder!

Det betyder at gode ledere:

 • Kender og forstår egne talenter og styrker
 • Sætter egne udviklingsmål og arbejder med en personlig udviklingsplan
 • Opstiller vision, mission og mål for egen ledelse
 • Opstiller vision, mission og mål for eget teams udvikling
 • Identificeret hvilke talenter hver enkelt jobfunktion har brug for
 • Kan spotte og udvælge talenter
 • Udvikler medarbejdernes med udgangspunkt i den enkeltes talenter og styrker
 • Gennemfører effektmåling på eget udviklingsarbejde

Lederen skal kunne udvikle og værdsætte medarbejdernes talenter og styrker, da det er disse sider af medarbejderen der skaber lederens resultater.

Mange moderne lederes største udfordring er et forvrænget billede af egne evner,med deraf følgende kritiske fokus på fejl og mangler der ofte overføres til en udpræget fokus på medarbejdernes fejl og mangler.

Det er derfor vigtigt at lederen bryder denne onde cirkel ved at sætte fokus på talenter og styrker, da det er disse faktorer der skal skaffe fremtidens resultater.

Naturligvis skal lederen også være i stand til at arbejde med:

 • Coaching
 • Målorienteret ledelse
 • Talent Management
 • Situations Bestemt Ledelse
 • Delegering
 • Stille krav
 • Konfliktløsning
 • Forandringsledelse
 • Aktiv Lytning
 • Involvering
 • Feed back
 • Motivation
 • Præsentations Teknik
 • Gennemslagskraft
 • Assertion
 • Spørgeteknik
 • Diverse ledelsesmodeller
 • Medarbejder samtaler
 • Team udvikling
 • Ledelse af ledere
 • Den vanskelige samtale

Men det starter og slutter med et større fokus på det der skaber hverdagens succeser.