Executive coaching

Hvorfor coaching?

Mange ledere på topniveau udtrykker et stigende behov for hjælp og sparring med en uafhænig part der kan hjælpe med at åbne lederens øjne for andre mulighder, synsvinkler og til at teste kommende aktiviteter.
En uafhængige coach kan hjælpe lederen til at se andre vinkler og muligheder.

Hvad er udbyttet af coaching?

Målformulering, større fokus, bedre opfølgning og effekt måling er nogle af de nøgleord som toplederen vælger derudover kommer større klarhed og mere tro på egne beslutninger. Men det kan også være personlige værdier, ny personlig indsigt og større personlæig afklaring der bliver arbejdet på.
Toplederen vil naturligvis også få hjælp til at fastholde de ønskede mål på længere sigt

Hvem vil have glæde af coaching?

Ledere på alle niveauer vil have stort udbytte af at have et fast samarbejde med en coach. For mange vil en coach opleves som den hurtigste vej til endnu bedre resultater.

Hvordan vælges en coach?

Vælg en coach der kan skabe en en udbytterig alliance mellem lederen og coachen. Det kan overvejes at vælge en coach der er uddannet efter International Coach Federations stramme certificeringsregler.

ICF Code of Ethics

Kontakt os for yderligere information